De voornaam Al

Deze naam wordt ook als achternaam gebruikt. Deze naam wordt voornamelijk voor mannen gebruikt.

Meer informatie is misschien te vinden bij het Meertens Instituut

Andere schrijfwijzen zijn: al, AL

Met een lettertje anders heb je: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AY, AZ, Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Aj, Ak, Am, An, Ao, Ap, Ar, As, At, Au, Av, Aw, Ax, Ay, Az, Bl, Cl, Dl, El, Fl, Gl, Hl, Il, Jl, Kl, Ll, Ml, Nl, Ol, Pl, Rl, Sl, Tl, Ul, Vl, Wl, Yl, al, el, il, ul

Zie ook