De voornaam Charo

Meer informatie is misschien te vinden bij het Meertens Instituut

Andere schrijfwijzen zijn: Charó, Cháro

Met een lettertje anders heb je: Cearo, Chabo, Chaco, Chado, Chaio, Chako, Chamo, Chano, Chapo, Chara, Chard, Chare, Charg, Chari, Chark, Charl, Charm, Charn, Charp, Chart, Charu, Chary, Chato, Chavo, Chawo, Chayo, Chazo, Chero, Chiro, Choro, Chyro, Ciaro, Claro, Cyaro, Jharo, Kharo, Pharo, Sharo, Tharo

Zie ook