De voornaam Emira

Deze naam wordt voornamelijk voor vrouwen gebruikt.

Emira is een voornaam die in Nederland relatief zeldzaam is. Hoewel er geen specifieke betekenis bekend is voor de naam Emira, kan worden afgeleid dat het mogelijk afkomstig is van de Arabische naam Amira, wat "prinses" betekent. Het is interessant om op te merken dat Emira voornamelijk wordt gebruikt als meisjesnaam, hoewel het niet exclusief voor meisjes is gereserveerd. De populariteit van Emira als voornaam is de afgelopen jaren stabiel gebleven, met een bescheiden aantal geboorteregistraties per jaar. Het is belangrijk om te benadrukken dat de populariteit van namen kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals culturele trends en persoonlijke voorkeuren van ouders.

Hoewel Emira een minder bekende voornaam is in Nederland, heeft het wel enige internationale verbreiding gekend. Deze voornaam komt ook voor in andere landen, zoals Bosnië en Herzegovina, en wordt daar vaak geassocieerd met de Bosnische cultuur. Dit kan te maken hebben met de historische invloeden van het Ottomaanse Rijk in de regio, waar Arabische en Turkse invloeden een rol speelden. Het gebruik van de naam Emira in Nederland kan ook worden toegeschreven aan de culturele diversiteit en de openheid van ouders om namen uit andere culturen te kiezen voor hun kinderen. Over het algemeen kan worden gezegd dat Emira, hoewel niet veel voorkomend, een interessante naam is met een mogelijke verwijzing naar aristocratie en een divers cultureel achtergrondverhaal.

Computer gegenereerde tekst

Een andere schrijfwijze is Emirâ

Met een letter anders krijg je Amira, Edira, Elira, Emara, Emera, Emhra, Emica, Emika, Emila, Emima, Emina, Emire, Emiro, Emiry, Emita, Emora, Esira, Evira, Omira, Smira, Tmira, Umira, Zmira

Zie ook