De voornaam Galeh

De voornaam "Galeh" is een zeer zeldzame naam in Nederland. Uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat er minder dan vijf personen zijn geregistreerd met deze naam in Nederland. Het is daarom een unieke en weinig voorkomende voornaam in de Nederlandse samenleving. De oorsprong en betekenis van de naam "Galeh" zijn niet direct duidelijk en lijken niet direct te behoren tot de traditionele Nederlandse namen. Het is mogelijk dat deze voornaam vanuit een andere cultuur of taal in Nederland terecht is gekomen. Het gebruik van deze naam in Nederland kan daarom wijzen op diverse internationale invloeden in de moderne samenleving.

Computer gegenereerde tekst

Met een letter anders krijg je Daleh, Faleh, Gadeh, Galeb, Galed, Galek, Galel, Galen, Galet, Galey, Galih, Galuh, Gateh, Haleh, Jaleh, Kaleh, Laleh, Maleh, Paleh, Saleh, Taleh, Valeh, Yaleh

Zie ook