De voornaam Japke

Deze naam wordt ook als achternaam gebruikt. Deze naam wordt voornamelijk voor vrouwen gebruikt.

De voornaam "Japke" is een relatief zeldzame naam in Nederland. In 2020 waren er volgens de officiële naamstatistieken slechts 40 vrouwen met deze voornaam. De herkomst en betekenis van de naam zijn niet eenduidig vastgesteld. Het is mogelijk dat "Japke" een verkorting is van een andere voornaam, zoals Jacoba of Japikje.

Hoewel de naam niet veel voorkomt, heeft "Japke" wel enige bekendheid gekregen in Nederland. Dit is te danken aan Japke-d. Bouma, een Nederlandse journalist en schrijfster die regelmatig columns publiceert en bekend staat om haar humoristische observaties over het dagelijkse leven en de werkcultuur. Haar voornaam, met de ongebruikelijke spelling "Japke-d.", trekt de aandacht en is herkenbaar geworden voor veel mensen.

In conclusie kan worden gesteld dat "Japke" een zeldzame voornaam is in Nederland en dat de herkomst en betekenis ervan niet volledig duidelijk zijn. Ondanks de relatieve schaarste heeft de naam enige bekendheid gekregen dankzij de journalist en schrijfster Japke-d. Bouma.

Computer gegenereerde tekst

Met een letter anders krijg je Aapke, Bapke, Eapke, Jaake, Jabke, Jacke, Jafke, Jaike, Jajke, Jakke, Jalke, Janke, Japie, Japje, Japko, Jappe, Jarke, Jaske, Jauke, Jayke, Jepke, Jipke, Jopke, Jupke, Mapke, Rapke, Sapke, Tapke, Wapke

Zie ook