De voornaam Liele

Meer informatie is misschien te vinden bij het Meertens Instituut

Andere schrijfwijzen zijn: Lielé, Lièle, Liële

Met een lettertje anders heb je: Biele, Ciele, Diele, Fiele, Giele, Hiele, Kiele, Leele, Liebe, Liede, Liefe, Lieje, Lieke, Liela, Liell, Lielt, Lieme, Liene, Lieqe, Liese, Lieve, Liewe, Lieze, Lihle, Lille, Lisle, Lizle, Miele, Niele, Piele, Riele, Tiele