De voornaam Shiko

Meer informatie is misschien te vinden bij het Meertens Instituut

Met een letter anders krijg je Chiko, Saiko, Seiko, Shako, Sheko, Shiao, Shico, Shiho, Shika, Shike, Shikh, Shiki, Shilo, Shimo, Shino, Shiro, Shivo, Shoko, Shuko, Stiko

Zie ook