De voornaam Yaara

Meer informatie is misschien te vinden bij het Meertens Instituut

Andere schrijfwijzen zijn: Yaära, Yaâra, Ya'ara

Met een lettertje anders heb je: Caara, Haara, Jaara, Kaara, Maara, Naara, Saara, Taara, Yaaba, Yaala, Yaari, Yaaro, Yahra, Yaira, Yaora, Yarra, Yasra, Yatra, Yaura, Yayra, Ydara, Yeara, Yfara, Yiara, Yjara, Ylara, Ymara, Ynara, Yoara, Ysara, Yuara, Yvara, Yzara, Zaara

Zie ook