Infosnel.nl


NederlandsEnglish

Infosnel.nl is een klein project waar wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van informatie voor iedereen: simpel, overzichtelijk en snel. Zonder rekening te houden met thema's, verzamelt Infosnel.nl allerlei informatie en stop het in een schone, simpele interface.

Omdat de projecten zo verschillen, zal de taal soms anders zijn: sommige zijn engels, sommige nederlands.

Om de kosten van het hosten te drukken staat naast de meeste informatie reclame. Hopelijk zullen genoeg mensen het leuk vinden om het mogelijk te maken extra ruimte te huren i.p.v. dingen te moeten weggooien.

Dus, geniet, doorzoek, bekijk en kom via de zoekmachines nog een keer terug!

Infosnel.nl is a small project which aims to make information accessible: simple, clear and quick. Without keeping to any theme, Infosnel.nl collects information and places it in a clean simple interface.

Because the projects are so diverse, the language can change: some will be english, others will be dutch.

To keep down the cost of hosting ads are placed next to most information. Hopefully enough people will like it so more server space can be bought, instead of throwing stuff away.

So, enjoy, search, look and hopefully return via a search engine!

Last update: April 03 2011
[Contact] [XHTML]
Copyright © Infosnel.nl