De voornaam Hendrik

Deze naam wordt ook als achternaam gebruikt. Deze naam wordt voornamelijk voor mannen gebruikt.

Hendrik is een traditionele Nederlandse voornaam die al eeuwenlang voorkomt in ons land. Het is een mannelijke voornaam van Germaanse oorsprong. De naam Hendrik is afgeleid van "Heimrik", wat in het Oudhoogduits "rijke heerser" betekent. In de middeleeuwen was het een populaire naam onder de koningen en vorsten in Europa. Hendrik is een tijdloze naam die nog steeds regelmatig aan pasgeboren jongens wordt gegeven.

Wat interessant is om te vermelden, is dat de naam Hendrik ook in andere landen voorkomt, zij het met verschillende spellingsvarianten. Zo wordt de naam Heinrich in Duitsland gebruikt, Henrik in Scandinavische landen, Henry in Engeland en Henri in Frankrijk. Deze variaties getuigen van de internationale populariteit van de naam. Bovendien zijn er in de loop van de tijd verschillende bekende personen geweest die de naam Hendrik droegen, zoals koningen, prinsen, schrijvers en kunstenaars. Dit illustreert de historische en culturele waarde die aan de naam Hendrik verbonden is.

Computer gegenereerde tekst

Een andere schrijfwijze is hendrik

Met een letter anders krijg je Aendrik, Bendrik, Cendrik, Fendrik, Handrik, Hebdrik, Hemdrik, Hendrek, Hendria, Hendric, Hendrie, Hendrig, Hendrij, Hendrin, Hendriw, Hendrix, Hendruk, Hendryk, Herdrik, Hindrik, Jendrik, Kendrik, Lendrik, Mendrik, Nendrik, Sendrik, Wendrik, Zendrik, hendrik

Zie ook