De voornaam Liena

Deze naam wordt voornamelijk voor vrouwen gebruikt.

Liena is een niet veel voorkomende voornaam in Nederland. Volgens recente gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de naam Liena slechts sporadisch gegeven aan pasgeboren baby's. Het is interessant om op te merken dat de oorsprong en betekenis van de naam Liena niet eenduidig zijn. Hoewel het een weinig voorkomende naam is, heeft Liena wel enige bekendheid gekregen door sociale media en internet. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het niet hebben van veel informatie over de naam Liena niet per se betekent dat het een minderwaardige naam is, maar simpelweg dat er weinig data beschikbaar is over het gebruik en de achtergrond ervan.

In Nederland zijn er wel varianten van de naam Liena die vaker voorkomen, zoals Lina of Lianne. Deze namen hebben aantoonbaar een grotere populariteit en komen vaker voor in de gegevens van de SVB. Het is daarom mogelijk dat ouders die op zoek zijn naar een vergelijkbare klank of uitstraling, eerder kiezen voor een dergelijke variant. Echter, het is belangrijk om te benadrukken dat namen persoonlijk en subjectief zijn, en er geen foute keuzes zijn bij het kiezen van een naam voor een kind. Elke naam draagt zijn eigen unieke betekenis en verhaal bij zich, en de keuze voor een naam is uiteindelijk aan de ouders en de persoon die de naam draagt.

Computer gegenereerde tekst

Andere schrijfwijzen zijn: Lièna, Liëna

Met een lettertje anders heb je: Biena, Ciena, Diena, Fiena, Giena, Jiena, Kiena, Laena, Leena, Li'na, Li-na, Liana, Libna, Lieba, Lieca, Lieda, Liefa, Lieja, Lieka, Liela, Liema, Liene, Lieng, Lieni, Lienn, Lieno, Lieny, Liepa, Liera, Liesa, Lieta, Lieva, Lieza, Ligna, Liina, Lijna, Linna, Liona, Lisna, Livna, Liyna, Ljena, Llena, Loena, Luena, Miena, Niena, Piena, Riena, Siena, Tiena, Viena, Wiena, Xiena, Ziena

Zie ook