De voornaam Gus

Deze naam wordt voornamelijk voor mannen gebruikt.

De voornaam "Gus" heeft in Nederland een beperkte populariteit. Het is een Engelse verkorting van de naam Augustus of Gustavus. Hoewel het geen veelvoorkomende naam is, zijn er toch enkele interessante feiten te vinden. Vanaf de jaren 90 nam het gebruik van de naam Gus gestaag toe, maar in de afgelopen jaren lijkt de populariteit ervan weer af te nemen. Dit kan te maken hebben met de voorkeur voor traditionelere voornamen in Nederland.

Hoewel Gus in Nederland niet vaak voorkomt, heeft de naam wel internationale bekendheid gekregen dankzij verschillende bekende personen en personages. Zo was Gus Fring een populaire antagonist in de Amerikaanse televisieserie "Breaking Bad". Daarnaast is er ook een amusement rit in Disneyland Parijs genaamd "Gus the Fireman" die veel kinderen aanspreekt. Deze popcultuur verwijzingen kunnen de populariteit van de naam Gus beïnvloeden en bijdragen aan de verspreiding ervan in Nederland.

Computer gegenereerde tekst

Met een letter anders krijg je Aus, Bus, Eus, Ges, Gis, Gjs, Gms, Gos, Gua, Gue, Gug, Gui, Gul, Gum, Gun, Guo, Gup, Gur, Guy, Guz, Gws, Gys, Hus, Ius, Jus, Kus, Lus, Mus, Nus, Rus, Sus, Tus, Uus, Yus, Zus, lus, rus

Zie ook