De voornaam Henrie

Deze naam wordt voornamelijk voor mannen gebruikt.

De voornaam "Henrie" is een niet veelvoorkomende naam in Nederland. Volgens de namenstatistieken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) komt de naam Henrie niet voor in de top 1.000 van populairste jongensnamen. Dit suggereert dat Henrie in Nederland een vrij zeldzame voornaam is. Omdat de naam Henrie niet veel voorkomt, is er weinig bekend over de oorsprong en betekenis ervan. Het is mogelijk dat Henrie een variant of verkorte vorm is van de voornaam Hendrik, maar dit is puur speculatie. Al met al valt er relatief weinig interessants te zeggen over de voornaam Henrie, vanwege het gebrek aan beschikbare informatie.

Het ontbreken van specifieke informatie over de voornaam Henrie betekent ook dat er weinig bekend is over de populariteit ervan door de jaren heen. Aangezien de SVB alleen gegevens bijhoudt van namen die minstens 25 keer per jaar worden gegeven, is het mogelijk dat Henrie in de afgelopen jaren slechts sporadisch is gebruikt. Het is echter belangrijk op te merken dat deze conclusie gebaseerd is op het ontbreken van gegevens, en niet op feitelijke statistieken. Het komt ook voor dat namen, zoals Henrie, voornamelijk voorkomen in bepaalde regio's of binnen bepaalde families. Dit zou kunnen verklaren waarom de naam Henrie minder bekend is en minder vaak voorkomt.

Computer gegenereerde tekst

Andere schrijfwijzen zijn: Hènrie, Henrië

Met een lettertje anders heb je: Benrie, Hanrie, Hedrie, Hencie, Hendie, Henkie, Henlie, Hennie, Henria, Henric, Henrid, Henrig, Henrij, Henrik, Henril, Henrin, Henrio, Henriq, Henris, Henrix, Hentie, Herrie, Hinrie, Jenrie, Lenrie

Zie ook