De voornaam Lee

Deze naam wordt ook als achternaam gebruikt. Deze naam wordt voornamelijk voor vrouwen gebruikt.

De voornaam "Lee" is een unisex naam die zowel voor jongens als meisjes wordt gebruikt. Het is afgeleid van de Chinese naam "Li" en heeft verschillende betekenissen, zoals "krachtig", "edel" en "intelligent". De naam "Lee" kan zowel als voornaam of als achternaam voorkomen en heeft diverse culturele en etnische achtergronden.

In Nederland wordt de voornaam "Lee" relatief weinig gebruikt. Volgens gegevens van de Sociale Verzekeringsbank stonden er in 2020 ongeveer 600 personen geregistreerd met de voornaam "Lee", waarvan de meerderheid mannelijk was. Het is interessant om op te merken dat de populariteit van deze naam de afgelopen jaren is toegenomen. In de jaren 90 werd de naam bijna niet gebruikt, maar vanaf de jaren 2000 is er een gestage stijging waar te nemen. Dit kan mogelijk worden toegeschreven aan de groeiende diversiteit en globalisering in Nederland, waarbij ouders ook vaker kiezen voor minder traditionele namen.

Computer gegenereerde tekst

Een andere schrijfwijze is lee

Met een letter anders krijg je Bee, Cee, Dee, Fee, Gee, Hee, Iee, Jee, Kee, Lae, Lea, Lec, Lef, Leh, Lei, Lej, Lek, Lel, Lem, Len, Leo, Lep, Ler, Les, Let, Leu, Lev, Lew, Lex, Ley, Lez, Lhe, Lie, Lme, Loe, Lue, Lye, Mee, Nee, Pee, Ree, See, Tee, Vee, Wee, Xee, Yee, Zee, kee, lee

Zie ook