De voornaam Wia

Deze naam wordt ook als achternaam gebruikt. Deze naam wordt voornamelijk voor vrouwen gebruikt.

De voornaam "Wia" is een vrij zeldzame naam in Nederland. Volgens de meest recente cijfers van het Meertens Instituut waren er in 2020 slechts 14 vrouwen met deze voornaam in Nederland. De oorsprong en betekenis van de naam "Wia" is niet eenduidig vast te stellen. Het kan een verkorting zijn van de Friese naam "Wiard", die op zijn beurt weer is afgeleid van de Germaanse naam "Wigheard", wat "strijdster" betekent. Het kan echter ook een variant zijn van de naam "Wilhelmina" of een andere Germaanse naam die begint met "Wia".

Opvallend is dat de populariteit van de naam "Wia" in Nederland aanzienlijk is afgenomen in de afgelopen decennia. In de jaren 50 en 60 was de naam nog iets vaker te vinden, maar sindsdien is het steeds minder gebruikelijk geworden om deze naam aan een kind te geven. Het is dus een naam die eerder geassocieerd wordt met oudere generaties. Het is interessant om te zien hoe namen trends volgen en populariteit kan variëren over de tijd.

Computer gegenereerde tekst

Met een letter anders krijg je Aia, Bia, Cia, Dia, Eia, Fia, Gia, Hia, Jia, Kia, Lia, Mia, Nia, Oia, Pia, Qia, Ria, Sia, Tia, Via, Wea, Wfa, Wha, Wid, Wie, Wif, Wij, Wik, Wil, Wim, Win, Wip, Wir, Wis, Wit, Wiw, Wix, Wja, Wua, Wya, Xia, Yia, Zia, ria

Zie ook